• KARTA MIEJSKA NA LISTOPAD 2020 R.

  KARTA MIEJSKA NA LISTOPAD 2020 r. !!! Rodzice i ich dzieci uprawnieni do bezpłatnego biletu, proszeni są o złożenie Karty Miejskiej w sekretariacie szkoły w dniu 28.10.2020 r. (środa) do godz. 10.00 w celu doładowania. Nie złożenie karty w/w...

 • KARTA MIEJSKA NA PAŹDZIERNIK 2020 R.

  KARTA MIEJSKA NA PAŹDZIERNIK 2020 r. !!! Rodzice i ich dzieci uprawnieni do bezpłatnego biletu, proszeni są o złożenie Karty Miejskiej w sekretariacie szkoły w dniu 01.10.2020 r. (czwartek) do godz. 10.00 w celu doładowania. Nie złożenie karty w/w...


 

Z życia szkoły...

Program „Dove Self-Esteem – Budowanie pozytywnej samooceny”

 

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas VI-VIII biorą udział w Programie „Dove Self-Esteem – Budowanie pozytywnej samooceny”, prowadzonym przez p. Olgę Sczepańską. 

Projekt realizowany przez uczniów naszej szkoły ma na celu podniesienie pewności siebie nastolatków/uczniów. Wierzymy, że wszyscy młodzi ludzie zasługują na to, żeby w pełni móc rozwijać swój potencjał. Jednak niska samoocena własnego ciała i lęk dotyczący wizerunku często powstrzymują nastolatków przed uwolnieniem w pełni ich potencjału, wpływając na ich zdrowie, relacje a nawet wyniki w nauce. Celem programu jest wspieranie dzieci i młodzieży w budowaniu pozytywnej samooceny oraz przekonania o własnej wartości – rozumianej jako pewność siebie i swoich umiejętności.

Projekt edukacyjno - społeczny "To(działa)MY!)

 

W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do Projektu edukacyjno-społecznego „To(działa)MY!”. W projekcie tym biorą udział uczniowie klasy 7a, pod przewodnictwem p. Olgi Szczepańskiej.

Projekt ten jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę podejmowania inicjatyw, które mają na celu inspirowanie dzieci i młodzież do działania wykraczającego poza ramy tradycyjnej edukacji. Jest szansą dla uczniów na rozwijanie umiejętności i kompetencji niezbędnych we współczesnym świecie. Tworzy dla młodych ludzi przestrzeń do działania w obszarach, które są dla nich ważne i interesujące.

Cele projektu to:

 • kształtowanie postawy zaangażowania społecznego wśród dzieci i młodzieży,
 • zwrócenie uwagi młodego pokolenia na potrzeby swojego najbliższego otoczenia,
 • budowanie świadomości młodych ludzi w obszarach związanych z ekologią, zdrowiem i edukacją.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka ..

 

W miesiącu listopadzie i grudniu nasza szkoła bierze udział w Akcji "Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka". Koordynatorem tej akcji jest p. Olga Szczepańska szkolny pedagog resocjalizacyjny.

 

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka to wyjątkowy dzień w roku, podczas którego oczy wszystkich skierowane są na dzieci i ich prawa.  Ten rok jest szczególny. Trudny dla nas wszystkich, ale wyjątkowo trudny dla dzieci w miejscu, w którym jeszcze przed epidemią koronawirusa, sytuacja była tragiczna. Takim miejscem jest Jemen, kraj w którym od 5 lat toczy się wojna. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju i realizacją programu nauczania w trybie zdalnym, Stowarzyszenie Unicef przygotowało dla uczniów materiały i pomysły do realizacji, które sprawdzą się w tej nowej formule nauczania. Uczniowie naszej szkoły chętnie wspierają tę akcję.

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ

ZAPRASZAMY SERDECZNIE WSZYSTKICH CHĘTNYCH UCZNIÓW Z KLAS  1 -3 NASZEJ SZKOŁY DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ. 

REGULAMIN ORAZ SZCZEGÓŁY KONKURSU ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE  ROK SZKOLNY → SAMORZĄD UCZNIOWSKI.

 

ORGANIZATORZY KONKURSU.

Zaproszenie na Wirtualny Tydzień Otwarty w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 w Radomiu


 
Plakat PPP 3

 

Plan Wirtualnego Tygodnia Otwartego 2020/2021 w PP-P 3 W Radomiu

(od 07.12.2020 r. do 11.12.2020 r.)

 

Poniedziałek: 07.12.2020 r.

Prezentacja otwarcia – Dyrektor Marzena Radulska -Olifirowicz

Temat dnia: „Tolerancja” – prezentacja i wstęp Radosław Kulak, Anna Brońska,

 1. 1.Bajka o tolerancji: „Wyjątkowi bez wyjątków” – przygotowana
  i nagrana przez pracowników poradni: Beata Sadowska, Radosław Kulak, Anna Brońska, Joanna Gielniowska, Aleksandra Głód
 2. 2.Scenariusz do przeprowadzenia lekcji wychowawczej na bazie bajki „Wyjątkowi bez wyjątków” Beata Sadowska, Radosław Kulak, Anna Brońska, Joanna Gielniowska, Aleksandra Głód
 3. 3.Kształtowanie postawy tolerancji u małych dzieci- scenariusz zajęć (zespół 0-6)
 4. 4.Scenariusze zajęć o tolerancji (do wykorzystania przez nauczycieli na lekcjach wychowawczych) Bożena Warchoł
 5. 5.Spacer po poradni (link będzie dostępny w każdy dzień)

Równocześnie rusza Telefon Wsparcia Psychologicznego, Pedagogicznego i Logopedycznego

od godz.  9.00 do 17.00

(512 050 930, (48) 331 45 10)

Ta forma pomocy dedykowana jest wszystkim potrzebującym aktualnie wsparcia: rodzicom, dzieciom i młodzieży oraz nauczycielom, niezależnie od rejonu działania poradni.

W poniedziałek będzie działał

także Punkt Konsultacyjny, na którym będą realizowane, jak co tydzień, zapisy na diagnozę, terapię itp. tylko dla podopiecznych z rejonu działania PP-P nr 3

Wtorek 08.12.2020 r. Zespół diagnozy, terapii i profilaktyki dzieci w wieku 0-6

Temat dnia: „Wspieranie rozwoju małego dziecka poprzez ruch”

 1. 1.Prezentacja i filmiki instruktażowe o wspieraniu rozwoju dziecka poprzez ruch  - przygotowanie Anna Gruszka, Malwina Łoboda
 2. 2.Filmiki „Zabawy artykulacyjne”– przygotowanie Ewa Kucharczyk, Aleksandra Głód.
 3. 3.Scenariusze zajęć dla małych dzieci (zajęcia logorytmiczne, zajęcia logopedyczne).
 4. 4.Oferta poradni dla małych dzieci (zespół 0-6).

Równocześnie rusza Telefon Wsparcia Psychologicznego, Pedagogicznego i Logopedycznego

od godz.  9.00 do 17.00

(512 050 930, (48) 331 45 10)

Ta forma pomocy dedykowana jest wszystkim potrzebującym aktualnie wsparcia: rodzicom, dzieciom i młodzieży oraz nauczycielom, niezależnie od rejonu działania poradni.

 

Środa: 09.12.2020 r. Zespół diagnozy, terapii i profilaktyki uczniów szkół podstawowych  klas I-III

Temat dnia: Jak dotrzeć do potencjału dziecka, jak nad nim pracować, aby go w pełni wykorzystać.

 1. 1.„Koncentracja uwagi” prezentacja  Kinga Żak
 2. 2.Formy terapeutyczne:
  1. a.Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (prezentacja Katarzyna Różańska);
  2. b.Terapia kognitywna: Instrumental Enrichment (prezentacja Bożena Warchoł);
  3. c.Neuroterapia EEG Biofeedback (prezentacja Beata Sadowska);
  4. Bajkoterapia (prezentacja Katarzyna Różańska)
 3. 6.Scenariusze zajęć o wzmacnianiu koncentracji uwagi (do wykorzystania przez nauczycieli na lekcjach wychowawczych)  - cały zespół klasy I-III
 4. 7.„Koncentruj się” ćwiczenia na koncentrację i uwagę
 5. 8.Oferta poradni dla klas I-III SP – (cały zespół klasy I-III).

Równocześnie rusza Telefon Wsparcia Psychologicznego, Pedagogicznego i Logopedycznego

od godz  9.00 do 17.00

(512 050 930, (48) 331 45 10)

Ta forma pomocy dedykowana jest wszystkim potrzebującym aktualnie wsparcia: rodzicom, dzieciom i młodzieży oraz nauczycielom, niezależnie od rejonu działania poradni).

W środę będzie działał

także Punkt Konsultacyjny, na którym będą realizowane, jak co tydzień, zapisy na diagnozę, terapię itp. tylko dla podopiecznych z rejonu działania PP-P nr 3.

Czwartek: 10.12.2020 r. Zespół diagnozy, terapii i profilaktyki uczniów szkół podstawowych klas IV – VIII

Temat dnia: „Emocjonalność nastolatków- jak wspierać, jak się

komunikować, jak dbać o relacje”

 1. 1.Prezentacja „Depresja u  dzieci i młodzieży” – prezentacja Aneta Zamkowska
 2. 3.Formy terapeutyczne:
  1. a.Trening Umiejętności Społecznych (Monika Bąbolewska, Urszula Sikorska),
  2. Fajna Grupa (Joanna Gielniowska, Anna Brońska),
  3. Techniki szybkiego uczenia się (prezentacja Monika Bąbolewska),
 3. 4.Scenariusze zajęć  - emocjonalność nastolatków (do wykorzystania przez nauczycieli na lekcjach wychowawczych)  - cały zespół klasy IV – VIII
 4. 5.Relaksacja – przygotowanie i nagranie Joanna Gielniowska
 5. 6.Oferta poradni dla grupy IV - VIII- (cały zespół klasy IV- VIII)

Równocześnie rusza Telefon Wsparcia Psychologicznego, Pedagogicznego i Logopedycznego

od godz  9.00 do 17.0

(512 050 930, (48) 331 45 10)

 

Ta forma pomocy dedykowana jest wszystkim potrzebującym aktualnie wsparcia: rodzicom, dzieciom i młodzieży oraz nauczycielom, niezależnie od rejonu działania poradni.

Piątek: 11.12.2020 r. Zespół diagnozy, terapii i profilaktyki uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Temat dnia: „Doradztwo Zawodowe i Komunikacja”

 1. 1.Prezentacja „Psychologiczne uwarunkowania wyboru zawodu” Anna Górlicka
 2. 2.Oferty szkół – Anna Filipowska
 3. 3.Scenariusze zajęć – predyspozycje zawodowe (do wykorzystania przez nauczycieli na lekcjach wychowawczych)  - cały zespół młodzieży starszej: szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe
 4. 4.Prezentacja „Komunikacja” – Magda Znosko/Ewa Kamińska
 5. 5.Filmik  (nie) WAŻNE – scenariusz zajęć do wykorzystania  na lekcji wychowawczej (wprowadzenie do filmu, obejrzenie filmu, dyskusja, pytania do filmu, podsumowanie zawierające kontekst profilaktyczny wynikający z filmu). Joanna Gielniowska, Beata Sadowska
 6. 6.Oferta poradni dla młodzieży starszej  -  (Zespół szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych)

Równocześnie rusza Telefon Wsparcia Psychologicznego, Pedagogicznego i Logopedycznego

od godz.  9.00 do 17.00

(512 050 930, (48) 331 45 10)

Ta forma pomocy dedykowana jest wszystkim potrzebującym aktualnie wsparcia: rodzicom, dzieciom i młodzieży oraz nauczycielom, niezależnie od rejonu działania poradni).

W piątek będzie działał

także Punkt Konsultacyjny, na którym będą realizowane, jak co tydzień, zapisy na diagnozę, terapię itp. tylko dla podopiecznych z rejonu działania PP-P nr 3.

 

Szkoła do Hymnu podziękowanie

Nasza szkoła otrzymała podziękowanie za udział w akcji "Szkoła do hymnu".