Z życia szkoły...

Program "Razem w klasie"

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do programu edukacyjnego „Razem w klasie”.
 
Jest to inicjatywa mająca na celu zapewnienie wsparcia i narzędzi edukacyjnych dla szkół,
 
do których uczęszczają uczniowie i uczennice z doświadczeniem migracji i uchodźstwa.
 
Dzięki udziałowi w programie otrzymaliśmy pakiet pomocy dydaktycznych takich jak:
 
piłeczek sensorycznych, kart uważności, wielkoformatowych kolorowanek i wielu innych.
 
Koordynatorami programu są: p. Magdalena Brożyna, p. Kamila Grzyb, p. Dorota Nowakowska.
 
 
 

Konkurs "Radomscy Tropiciele Książek"

Nasza szkoła bierze udział w konkursie czytelniczym organizowanym

przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu.

Konkurs przeznaczony jest dla klas 2-8 szkół podstawowych i wszystkich klas

szkół ponadpodstawowych z terenu Radomia.

Konkurs został objęty patronatem honorowym Prezydenta Miasta Radomia.

Opiekunami szkolnymi konkursu są: p. Jolanta Spodniewska, p. Małgorzata Białkowska

oraz p. Aleksandra Dziubasik. 

 

 

Święto Patrona Naszej Szkoły

Z okazji 110 rocznicy narodzin Edmunda Bakalarza przedstawiciele

społeczności szkolnej wraz z dyrekcją Ewą Hodyrą złożyli znicz i kwiaty

w miejscach upamiętniających patrona naszej szkoły.