Z życia szkoły...

Wyniki Międzyszkolnego Konkursu Bożonarodzeniowego

W Międzyszkolnym Konkursie  Bożonarodzeniowym organizowanym przez PSP nr 9 brało udział kilkoro uczniów naszej szkoły. Wyniki konkursu zostały opublikowane w styczniu. 

I miejsce w kategorii klas 4 otrzymał Bartłomiej Kaczmarczyk.

Gratulujemy

  

Więcej informacji pod linkiem:

http://www.psp9.radom.pl/psp9_2012/index.php/pl/strona-glowna/948-wyniki-xiii-miedzyszkolnego


 

Międzyszkolny Konkurs Dzień Bezpiecznego Internetu 2020

Zapraszamy do udziału w III edycji konkursu informatyczno - plastycznego organizowanego w ramach Dnia Bezpiecznego Intenetu.

Konkurs przeznaczony jest dla klas 4-6. 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:

-     szkolnym,

-     międzyszkolnym

Prace muszą być indywidualne, własne i niepublikowane wcześniej.

Etap szkolny konkursu obejmuje przygotowanie przez uczniów pracy graficznej na komputerze lub plastycznej nawiązujących do tegorocznego hasła
„Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”

Praca może być wykonana:

 - dowolną techniką plastyczną na  formacie A3

 - w programie graficznym Paint, Gimp,Video Maker,format A4, nie może zawierać  wstawionych gotowych clipartów.
 
Prace mają być wykonane własnoręcznie przez uczniów i wydrukowane. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.

Szkolna komisja konkursowa wyłoni maksymalnie po dwie  najlepsze prace  z każdej kategorii konkursu.

Etap międzyszkolny: prace wraz z informacją o uczestniku (imię, nazwisko, klasa, szkoła, opiekun) należy przesłać do 13 marca 2020 roku (piątek) wraz z kartą  zgłoszenia lub złożyć 

w sekretariacie szkoły, bądź u organizatora konkursu sala nr 8.

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Ogłoszenie wyników nastąpi 20 marca 2020 r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły www.psp19.radom.pl

Nagrody będą do  odebrania  w sekretariacie szkoły lub u opiekuna w sali nr 8.

Prace przekazane na konkurs pozostają własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji. 

 ZAPRASZAMY


 

WALENTYNKI 2020

WALENTYNKI

Walentynki to święto które obchodzimy co roku 14 lutego. Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów i kartek pocztowych dla osób które darzymy sympatią i lubimy.

Sekcja informacyjna Samorządu Uczniowskiego z opiekunem p. Aleksandrą Dziubasik przygotowali tegoroczną Pocztę Walentynkową. Uczniowie klasy 6B: Anna Durasiewicz, Mateusz Prażmowski oraz Zuzanna Kacprzak pełnili rolę doręczycieli przesyłek J

Ze względu na termin ferii zimowych walentynki powędrowały do swoich odbiorców już na początku lutego.

Dziękujemy za włączenie się do wspólnej zabawy i życzymy wszystkim miłości oraz radości nie tylko w Walentynki.

WALENTYNKI 2


 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA "CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ"

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas szóstych realizują program innowacji  pedagogicznej CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ. Innowacja w formie dodatkowych zajęć dotyczy nauki dwóch przedmiotów języka angielskiego i biologii. Pomysł innowacji powstał w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie uczniów tematyką biologiczną           w połączeniu z jednoczesną nauką języka angielskiego oraz wzrostem zapotrzebowania na urozmaicenie procesu edukacji.

Idea innowacji jest idealnym rozwiązaniem na rozbudzanie kreatywności uczniów przy jednoczesnym zastosowaniu nieszablonowych metod nauczania. Stanowi również szansę dla wszystkich uczniów biorących w niej udział na poszerzenie wiadomości w odniesieniu do przyszłego egzaminu ósmoklasisty.

Innowacja ma zachęcać i motywować uczniów do poszerzenia wiadomości z zakresu języka angielskiego i biologii, rozwoju własnych zainteresowań, promowania zdrowego stylu życia oraz zaznajomienia ich z problemami środowiska naturalnego w XXI wieku.

Program zajęć zakłada realizację tematyki związaną ze zdrowiem i ochroną zdrowia, środowiskiem naturalnym i jego ochroną, światem przyrody: zwierzętami i roślinami - a wszystko to w języku angielskim!

Autorem oraz realizatorem innowacji jest nauczycielka języka angielskiego Aleksandra Dziubasik.

Zdjęcia przedstawiają pracę na zajęciach.innowacja 1

innowacja 2

innowacja 3


Kolejne sukcesy z języka angielskiego w naszej szkole!

Uczniowie klas 4-8 zdobyli wysokie miejsca w ogólnopolskim konkursie leksykalnym z języka angielskiego przeznaczonym dla utrwalenia i poszerzenia wiedzy. Konkurs Memory Master jest doskonałą okazją na zmotywowanie uczniów do samorozwoju, powtórzenia zagadnień z zakresu podstawy programowej oraz zapoznania z nowoczesnymi metodami nauki języków.

Laureaci II stopnia:

1.Anna Durasiewicz klasa VIB

2.Zuzanna Sułek klasa VIIIA

Laureaci III stopnia:

1.Maja Sułek klasa VIB

2.Julia Sławińska klasa VIIIA

Wyróżnienia:

1.Bartosz Studziński klasa IVA

2.Nikola Dzienis klasa VIB

Uczniowie wykazali się doskonałą znajomością zagadnień językowych,   wyrażeń potwierdzających biegłe posługiwanie się językiem angielskim.

Gratulacje dla wytrwałości, pracowitości i sumienności naszych uczniów.

Nauczycielka języka angielskiego Aleksandra Dziubasik – szkolny koordynator konkursu.

Memory Master


RAZEM NA ŚWIĘTA

Nasza szkoła przyłączyła się do akcji „Razem na święta” organizując dwie zbiórki: Maskotki i zabawki dla Radomskiego Domu Dziecka (Wolontariat Szkolny we współpracy z Samorządem Uczniowskim) oraz karmy i miski dla Radomskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt (Mały Samorząd Uczniowski).

Obie akcje cieszyły się ogromnym powodzeniem, wszystkie podarowane rzeczy zostały przekazane niniejszym instytucjom.

Za zachęcanie uczniów do działań charytatywnych oraz wsparcie dla potrzebujących w okresie przedświątecznym szkoła otrzymała pamiątkowy dyplom.

Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom którzy włączyli się w bezinteresowną pomoc innym.

Dyplom Razem na Swieta