Z życia szkoły...

Ogólnopolski Przedmiotowy Konkurs EDI z języka niemieckiego

Dnia 3.04 odbył się Ogólnopolski  Przedmiotowy Konkurs EDI z języka niemieckiego. Udział w nim wzięło 6 uczniów z klasy 8a oraz 6 uczniów z klasy 8b. Najlepszy wynik ze szkoły osiągnęła uczennica klasy 8a Natalia Tworek. Drugie miejsce zajęli: Kinga Pacyna z klasy 8a, Agata Krajewska oraz Łukasz Pawlicki z klasy 8b. Trzecie miejsce - Adrian Płatos, klasa 8b.
Szkolnym organizatorem konkursu była pani Patrycja Marzec.


W dniach 06.06 – 06.07. 2019r. odbyły się w naszej szkole Dni Języków Obcych.

Czas ten obfitował w wiele atrakcji propagujących naukę języków obcych:

angielskiego i niemieckiego.

W programie znalazły się:

- Prezentacja multimedialna „Dlaczego warto uczyć się języków obcych”

- Zabawa QR kody w języku angielskim

Niespodzianki zdobyli:

Kacper Gaczkowski, Zuzanna Kacprzak, Hanna Mucha, Jakub Biernacki, Agata Machnio, Mateusz Prażmowski, Alicja Sikorska, Adrian Płatos, Aleksandra Bińkowska

- Konkurs na książeczkę ze słówkami w języku angielskim dla klas 1-3

Zwycięzcami zostali:

Amelia Płatos, Aleksandra Durasiewicz, Natalia Wolak, Michał Cierpisz, Patryk Paluszkiewicz, Damian Gregorczyk

- Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych i niemieckojęzycznych dla klas 4-8

Zwycięzcami zostali:

Łukasz Pawlicki, Wiktoria Stachowicz

- Kino anglojęzyczne

- Przestawienie prezentacji multimedialnych wykonanych przez uczniów z zakresu nauki języka angielskiego

- Wykonanie wystawy prac uczniów z zagadnieniami z gramatyki, słownictwem

- Wystawa Fakty i mity – propagująca i poszerzająca wiedzę kulturową Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Niemiec

- Wykonanie flag państw anglojęzycznych i niemieckojęzycznych

- Odgrywanie scenek sytuacyjnych w języku angielskim

Uczniowie chętnie przygotowywali swoje prace i prezentowali je społeczności szkolnej.

Dużym powodzeniem cieszyła się akcja „Baw się z nami QR kodami” – za pomocą aplikacji uczniowie odczytywali zaszyfrowane przysłowia w języku angielskim.

Wszystkie nagrody zostały ufundowane przez wydawnictwo Macmillan.

Organizator imprezy – nauczyciel języka angielskiego Aleksandra Dziubasik

kolaż


Walne Zebranie Samorządu Uczniowskiego za nami!

Rok szkolny 2018/2019 dobiega końca. Nadszedł czas na podsumowanie działalności Samorządu Uczniowskiego. Na zebraniu przewodniczący poszczególnych klas przedstawiali swoje sprawozdania społeczności szkolnej. Bieżący rok szkolny obfitował w wiele akcji, imprez, spotkań.

W roku szkolnym 2018/2019 zorganizowaliśmy m.in. :

- Wybory do Samorządu Uczniowskiego

- Uroczyste Przyrzeczenie Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego

- Wystawę prac uczniów Dla Niepodległej

- Dyskotekę Andrzejkową z wróżbami

- Wspólne kolędowanie i śpiewanie piosenek świątecznych w języku polskim i angielskim

- Coroczną akcję Bezpieczne Ferie Zimowe

- Pocztę Walentynkową

- Dzień Kobiet – dzień koloru i gablotę z wierszami

- Kusaki ostatki

- szkolny konkurs Mam Talent.

Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom którzy angażowali się w pracę na rzecz Samorządu Uczniowskiego. Mamy nadzieję, że przyszły rok przyniesie wiele nowych wyzwań i jeszcze więcej atrakcji!

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego i Opiekunowie

mt1

mt9


KONKURS - MAM TALENT

W dniu 30.05.2019r. uczniowie naszej szkoły zaprezentowali swoje talenty biorąc udział w kolejnej edycji konkursu MAM TALENT!

Uczniowie klas 1-8 śpiewali, tańczyli, grali na instrumentach, recytowali wiersze i rysowali.

Jury w składzie:

- p. Magdalena Brożyna

- p. Paweł Kapciak

- Kinga Pacyna Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

miało nie lada zadanie! Wśród wielu talentów wyłowili prawdziwe perełki.

Zwycięzcami zostali:

I miejsce – Kacper Gaczkowski

Wyróżnienia: Malwina Mosionek, Roksana Rychlicka, Kinga Wieliczko

Imprezę szkolną przygotował Samorządu Uczniowski pod nadzorem p. Aleksandry Dziubasik – opiekuna sekcji informacyjnej.

Zwycięzcy zostaną uhonorowani dyplomami i nagrodami niespodziankami! GRATULACJE!

mt25

mt15

mt23

mt24


WSPÓLNE KROKI W CYBERŚWIECIE

CYBER

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu „Wspólne kroki w cyberświecie”.

Program profilaktyczny Wspólne kroki w Cyberświecie przeznaczony jest do realizacji w trzecich klasach szkoły podstawowej. Wiodącą strategią profilaktyczną, na której opiera się program, jest kształtowanie umiejętności życiowych dzieci. 

Celem głównym programu Wspólne kroki w Cyberświecie jest ukształtowanie wśród dzieci wiedzy i umiejętności, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i mediów elektronicznych oraz chronią przed uzależnieniem od nich, a zwłaszcza:

  • wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z emocjami,
  • wzmocnienie umiejętności komunikowania się i budowania relacji,
  • zwiększenie wiedzy i umiejętności na temat bezpiecznego korzystaniaz Internetu i innych mediów elektronicznych,
  • zwiększenie wiedzy na temat zagrożeń wiążących sięz korzystaniem z Internetui mediów elektronicznych, w tym: cyberprzemocy, hejtowania i innych zachowań antyspołecznych w sieci.

Więcej o projekcie na stronie: fundacjapozaschematami.pl

Jednym z aspektów programu jest blog ukazujący działania uczniów i nauczycieli         w ramach wspólnej pracy oraz realizacji zamierzonych celów.

Opiekę nad programem sprawują p. Dorota Ślusarz i p. Aleksandra Dziubasik.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z zajęć i działań uczniów zamieszczonych na specjalnie założonym blogu https://superklasa3a.blogspot.com/.