Z życia szkoły...

Akademia z okazji Dnia Niepodległości

       10 listopada odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Dnia Niepodległości, przygotowana przez nauczycieli naszej szkoły: p. Aleksandrę Dziubasik, p. Monikę Flont i p. Michała Szpilskiego oraz uczniów klas VA, VIA, VIB.

Scenariusz akademii opierał się na ważnych wydarzeniach historycznych związanych z Dniem 11 Listopada. Hasłem przewodnim występu były trzy słowa, jakże istotne dla każdego Polaka: „Bóg, Honor, Ojczyzna” .

W trakcie występu uczniowie mieli możliwość posłuchania pieśni patriotycznych, poznania zarysu historycznego odzyskania przez Polaków Niepodległości po 123 latach niewoli.

 

Dzisiaj wielka jest rocznica – Jedenasty Listopada!

Tym, co zmarli za Ojczyznę, hołd wdzięczności Polska składa.

Im to bowiem zawdzięczamy wolność – polską mowę w szkole,

To, że tylko z ksiąg historii poznajemy dziś niewolę.

Uroczyście biją dzwony, w mieście flagi rozwinięto...

I me serce się raduje, że obchodzę Polski święto.


 

 

Ślubowanie klasy 1

25 października o godzinie 11.00 odbyła się uroczystość  „Pasowania na uczniów klasy I”. Pierwszoklasiści przygotowali pod kierunkiem wychowawczyni Renaty Mnich program artystyczny – recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Wykazali się wiedzą dotyczącą naszej ojczyzny, znajomością zasad, które ułatwiają prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, a także znajomością przepisów ruchu drogowego. Po części artystycznej uczniowie złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor Jolanta Szpilska dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów i legitymacji szkolnych. 

Zapraszamy do galerii zdjęć


 

1 listopada – wspominamy zmarłych

W 2016 roku zmarł wieloletni nauczyciel naszej szkoły Dyrektor -Zygmunt Foremniak

Był nauczycielem techniki, zainteresowanym historią

a także oddanym swej pracy administratorem i organizatorem życia szkolnego. Po raz ostatni odwiedził nasza szkołę w 2009 roku – przybył na zaproszenie sekcji naukowej (historycznej) samorządu uczniowskiego. Opowiadał o rozbudowie szkoły w latach siedemdziesiątych oraz o uroczystości nadania szkole imienia Edmunda Bakalarza.

Odszedł w sierpniu żegnany przez rodzinę, nauczycieli emerytów i przedstawicieli grona pedagogicznego.


 

Dzień Papieski

XVI Dzień papieski – zakładka -samorząd

Tradycyjnie zrealizowaliśmy w naszej szkole projekt Dzień papieski. Tegorocznym zadaniem projektu było przeprowadzenie konkursu pieśni religijnej. Przygotowaniem zajął się zarząd samorządu uczniowskiego: Paulina Kaczmarczyk i Agata Krajewska. Ustalone zostały zasady i terminy prezentacji wokalnych. Patronami imprezy był wychowawcy i nauczyciele- opiekunowie samorządu oraz ksiądz Marcin Szymczyk.

Udział wzięli soliści, duety i zespoły. Wykonawcy zaprezentowali wysoki poziom i solidne przygotowanie. Dostarczyli wzruszeń słuchaczom. W imieniu jurorów Ksiądz Marcin ogłosił werdykt:

I miejsce zespół z klasy III b za wykonanie pieśni „ Barka”

II miejsce duet z klasy VI b Anna Bednarska i Natalia Rutka

III miejsce duet z klasy V b Maja Bieniek i Patrycja Starzyńska

Nagrody i dyplomy rozdane zostaną podczas akademii z okazji Święta patrona . Tymczasem wszyscy wykonawcy otrzymali słodkie niespodzianki, których fundatorem był ksiądz Marcin.


 

Dzień Papieski

XVI Dzień papieski

Tradycyjnie zrealizowaliśmy w naszej szkole projekt Dzień papieski. Tegorocznym zadaniem projektu było przeprowadzenie konkursu pieśni religijnej. Przygotowaniem zajął się zarząd samorządu uczniowskiego:  Paulina  Kaczmarczyk i Agata Krajewska. Ustalone zostały zasady 
i terminy prezentacji wokalnych.  Patronami imprezy byli wychowawcy i nauczyciele- opiekunowie samorządu oraz ksiądz Marcin Szymczyk. 

Udział wzięli soliści, duety i  zespoły. Wykonawcy zaprezentowali wysoki poziom i solidne przygotowanie. Dostarczyli wzruszeń słuchaczom.  W imieniu jurorów Ksiądz Marcin  ogłosił werdykt:

I miejsce           zespół z klasy III b za wykonanie pieśni „ Barka”

II miejsce          duet z klasy VI b  Anna Bednarska i Natalia Rutka

III miejsce         duet  z klasy V b   Maja Bieniek i Patrycja Starzyńska

Nagrody i dyplomy rozdane zostaną podczas akademii z okazji Święta patrona . Tymczasem wszyscy wykonawcy otrzymali słodkie niespodzianki, których fundatorem był ksiądz Marcin.  


 

Wyboru do SU

Kampania wyborcza 2016 samorządu uczniowskiego

Zakończyła się kampania wyborcza samorządu uczniowskiego. Rada samorządu powołana podczas wyborów w klasach  ustaliła kalendarz wyborczy oraz zatwierdziła skład Szkolnej Komisji wyborczej:

Alicja Sikorska             – kl.  IV

Aleksandra  Płachta   -   kl. Va

Wiktoria  Imiołek       -  kl.  Vb

  Kinga Machnio           -   kl.  VIa

 Weronika Grzyb         -   kl. VIb

 Marcin Mularski        -    kl. VIb

 

Do wyborów przystąpiły  dwie kandydatki : Olimpia Dzienis z klasy V a oraz Paulina Kaczmarczyk. Prowadziły kampanie rzeczowo i kulturalnie. Podczas debaty wyborczej zaprezentowały  programy
i broniły sposobów ich realizacji.

W dniu wyborów  16 września wszyscy uczniowie klas IV –VI zgłaszali się  do lokalu wyborczego przygotowanego w korytarzu przy Sali gimnastycznej.  Obowiązywała legitymacja i własny długopis.

Pod koniec dnia SKW sporządziła protokół i zawiesiła wyniki na tablicy ogłoszeń.

Wybrana przewodnicząca Paulina Kaczmarczyk  została zaprzysiężona  28 września.

Podczas uroczystości  ogłoszono też skład sekcji sztandarowej  oraz powadzono zapisy do sekcji samorządu. Rada samorządu powołała sekcje: sztandarową, dekoracyjną, porządkową , informacyjną, teatralną , małego samorządu.

Zapoznano społeczność szkolną z planem pracy samorządu oraz planami sekcji.