Z życia szkoły...

Dzień Postaci z Bajek 2023

7 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Był bajkowy korowód i mnóstwo atrakcji w

szkolnej bibliotece takich jak baśniowy quiz, czy głośne czytanie bajek. Uczniowie bardzo chętnie włączyli się we wspólną

zabawę przebierając się za ulubione postacie.

 

 

 

 

 

 

Stop nałogom

Uczniowie z klas 4 i 7 brali udział w lekcjach profilaktycznych prowadzonych przez pedagoga

szkolnego. Uczniowie wykonali plakaty pod hasłem "Stop nałogom".

Została przygotowana wystawa koło gabinetu pedagoga szkolnego.

 

 

Konkurs wiedzy o hymnie

W czwartek 9 listopada o godz. 10.45 odbędzie się szkolny konkurs wiedzy o Hymnie Polskim
 
Mazurek Dąbrowskiego. Konkurs przeprowadzony zostanie w formie testu wiedzy on-line
 
na komputerach w sali nr 8. Wszyscy chętni uczniowie, którzy chcą przystąpić do konkursu
 
proszeni są o zgłoszenie się do czwartku do p. B. Olszowskiej.
 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas apelu w piątek 10 listopada o godz. 10.00.
 
Uczniowie z 100% prawidłowymi odpowiedziami zostaną nagrodzeni oceną celującą
 
z muzyki oraz oceną celującą z zachowania. Zapraszam