Centralny Zlot Laureatów XXIX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”

Zakończył się Centralny Zlot Laureatów XXIX Ogólnopolskiego Młodzieżowego

Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”. Wzięło w nim udział blisko 80

laureatów, opiekunów, rodziców i gości. Po pierwszym dniu Zlotu, w którym

uczestnicy zwiedzali Kozienice, przyszedł czas na uroczyste ogłoszenie wyników.

 

Po części oficjalne przyszła pora na dalsze poznawanie Ziemi Kozienickiej.

Uczestnicy Zlotu odwiedzili najpierw Muzeum Studzianki

Pancerne - zaskakujące, nieoczywiste i prowadzone z pasją. Dwa kroki stąd znajduje

się pomnik-mauzoleum bitwy pod Studziankami. Następnie spotkanie z Wójtem

Gminy Magnuszew i odwiedziny w najważniejszych punktach gminy: Magnuszew,

Kępa-Anielin - pomnik powstańców styczniowych, Rozniszew

i na końcu Skansen Bojowy I Armii wojska Polskiego.

Dzień zakończyliśmy kolacja przy ognisku. W ostatnim dniu Zlotu ścieżki

krajoznawcze zawiodły uczestników do rezerwatu Królewskie Źródła,

gdzie poznawali przyrodę Puszczy Kozienickiej.