Zajęcia udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w klasie II

          W dniu 15 września 2023 w ramach obchodów światowego Dnia Pierwszej Pomocy w klasie II zostały przeprowadzone zajęcia

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie pod okiem ratownika p. Pawła Kapciaka poznali prawidłowe zasady wzywania

pomocy, układania poszkodowanego we właściwej pozycji oraz wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Są to jedne z

najważniejszych czynności ratujących życie. Na zakończenie rozwiązywali quizy sprawdzając zdobytą podczas zajęć wiedzę.

 

 
Odpowiedzialni: Szkolny Zespół do Spraw Promocji Szkoły oraz wychowawca klasy II.