Stop nałogom

Uczniowie z klas 4 i 7 brali udział w lekcjach profilaktycznych prowadzonych przez pedagoga

szkolnego. Uczniowie wykonali plakaty pod hasłem "Stop nałogom".

Została przygotowana wystawa koło gabinetu pedagoga szkolnego.