Udział uczniów szkoły w festynie środowiskowym przy ul. Marii Gajl

W dniu 20 maja uczniowie klas II A i II B pod opieką wychowawców Ewy Dudek
i Anety Paliczuk wystąpili gościnnie podczas festynu środowiskowego przy ul. Marii Gajl. Dzieci w wiosennych strojach zaprezentowały repertuar wokalny o tematyce ekologicznej, chętnie wzięły również udział  w zabawach i konkursach przygotowanych przez prowadzących. Dziękujemy rodzicom za zorganizowanie transportu oraz przybycie na festyn wraz z dziećmi.

ZDJĘCIA Z FESTYNU