FESTYN ŚRODOWISKOWY 3 CZERWCA 2016

W dniu 3 czerwca 2016r. w godz. 10.00 - 14.00 W naszej szkole  odbył się festyn środowiskowy zorganizowany wspólnie z  Miejskim  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radomiu. Hasłem festynu była sentencja autorstwa   polskiej noblistki pani Wisławy Szymborskiej –  „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa jaką sobie ludzkość wymyśliła”. To hasło to przesłanie, które  nawiązywało do szeregu działań  realizowanych przez szkołę w ciągu  roku szkolnego 2015/2016 w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń”. Dzięki udziałowi w tym programie biblioteka szkolna wzbogaciła swoje zbiory. Zakupiono książki, które zostały wybrane przez uczniów podczas akcji pod nazwą Szkolne Wybory Książek, a więc są to książki „wymarzone” przez czytelników biblioteki szkolnej.  Finalne działania, związane z tym programem  miały miejsce właśnie na festynie.

 Scenariusz festynu , jego hasło, plakaty, wystawy, konkursy, to , co w większości,  działo się na scenie i poza nią, było  związane z książką i propagowaniem idei czytania. W związku z tym  można było obejrzeć prezentacje, wystawy przygotowane przez uczniów w ramach klasowych projektów edukacyjnych, których hasłem przewodnim była książka i czytanie.  Były to m.in. wystawy: „Historia książki”, „Świat komiksu”, „Bajkowe postacie”. Podczas festynu rozstrzygnięto  czytelniczy konkurs plastyczny pt. „Komputer na książkę zamienię – bo czytanie bardziej cenię!”.  W kategorii klas I-III I miejsce zajęła Zuzanna Durak z klasy III,  natomiast  w kategorii klas IV-VI I miejsce zajęły ex aequo : Zuzanna Sułek z klasy IVA i Patrycja Olejnik z klasy VB. 

Podczas festynu była możliwość głosowania na projekty w ramach prezydenckiej inicjatywy "Budżet Obywatelski 2017". 

W organizację i przebieg festynu  zaangażowali się również rodzice, którzy przygotowali stoiska kulinarne. Dochód uzyskany ze sprzedaży przygotowanych przez rodziców pysznych potraw będzie przeznaczony na potrzeby szkoły. Ponadto Caritas Diecezji Radomskiej przygotował dla uczestników festynu loterię fantową, w której główną nagrodą był smartwatch. Właścicielką szczęśliwego losu okazała się dziewczynka z klasy 0. W trakcie festynu odbył się egzamin teoretyczny i praktyczny na kartę rowerową, pozytywny wynik uzyskało 11 uczniów klas 4.

Uczestnicy festynu bawili się przy muzyce zespołu "Bracia Bliźniacy”

Sponsorami naszego festynu byli: firma Gamex, księgarnia Ekslibris, 

p. Adam Bocheński, sklep Gabrysia, Caritas Diecezji Radomskiej, huta szkła TrendGlass. 

         Wszystkim sponsorom składamy serdecznie podziękowania za  życzliwość i okazaną pomoc i mamy nadzieję na dalszą współpracę!