Święto Patrona

Święto Patrona to projekt poświęcony osobie Edmunda Bakalarza – nauczyciela naszej szkoły w latach 1939 – 1942. Jak co roku na przełomie października i listopada uczniowie, nauczyciele we współpracy z Radą Rodziców naszej szkoły realizują zadania projektu.
Należą do nich:

- Konkurs wiedzy o Edmundzie Bakalarzu i organizacji – Bataliony Chłopskie , w której był komendantem szkoleniowym w powiecie radomskim;

-Znicze i kwiaty pod ścianą poświęconą patronowi wewnątrz budynku- 1 listopada

-Zawieszenie biało- czerwonej szarfy na zabytkowej tablicy ( z 1973r.) na ścianie frontowej szkoły;

-Spektakl teatralny prezentowany podczas uroczystej akademii w drugim dniu Święta Patrona.

Święto Patrona 2016r. podsumowane zostało 22 i 23 listopada.

22 listopada odbył się Konkurs wiedzy Edmundzie Bakalarzu i organizacji – Bataliony Chłopskie , w którym udział wzięły reprezentacje wszystkich klas IV-VI oraz dwie drużyny w kategorii klas młodszych.

Najlepiej zadania konkursowe wykonali:

I miejsce - drużyna z klasy VIa

w składzie: Kacper Gaczkowski, Daria Łyczak, Kinga Pacyna, Kinga Machnio.

II miejsce - drużyna z klasy VIb :

Anna Bednarska, Natalia Rutka, Paulina Kaczmarczyk, Patrycja Olejnik

III miejsce - drużyna z klasy IV:

Aleksandra Bińkowska, Alicja Sikorska, Zuzanna Zych

W kategorii klas młodszych:

I miejsce- drużyna z klasy IIIb

Podczas uroczystej akademii 23 listopada laureaci konkursu otrzymali nagrody zakupione z funduszy Rady Rodziców.

Akademia z zachowaniem ceremoniału szkolnego zawierała stałe elementy obchodów. Należą do nich:

- odśpiewanie hymnu szkoły;

- minuta ciszy upamiętniająca Patrona – Edmunda Bakalarza;

- prezentację mini spektaklu teatru „Antrakt”.

W tym roku teatr zaprezentował spektakl Znowu „Szron”- współczesną scenę – refleksje nad istota bohaterstwa, odwagi w czasach odległej wojny i współcześnie.