Dzień Papieski

XVI Dzień papieski – zakładka -samorząd

Tradycyjnie zrealizowaliśmy w naszej szkole projekt Dzień papieski. Tegorocznym zadaniem projektu było przeprowadzenie konkursu pieśni religijnej. Przygotowaniem zajął się zarząd samorządu uczniowskiego: Paulina Kaczmarczyk i Agata Krajewska. Ustalone zostały zasady i terminy prezentacji wokalnych. Patronami imprezy był wychowawcy i nauczyciele- opiekunowie samorządu oraz ksiądz Marcin Szymczyk.

Udział wzięli soliści, duety i zespoły. Wykonawcy zaprezentowali wysoki poziom i solidne przygotowanie. Dostarczyli wzruszeń słuchaczom. W imieniu jurorów Ksiądz Marcin ogłosił werdykt:

I miejsce zespół z klasy III b za wykonanie pieśni „ Barka”

II miejsce duet z klasy VI b Anna Bednarska i Natalia Rutka

III miejsce duet z klasy V b Maja Bieniek i Patrycja Starzyńska

Nagrody i dyplomy rozdane zostaną podczas akademii z okazji Święta patrona . Tymczasem wszyscy wykonawcy otrzymali słodkie niespodzianki, których fundatorem był ksiądz Marcin.