INNOWACJA PEDAGOGICZNA "CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ"

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas szóstych realizują program innowacji  pedagogicznej CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ. Innowacja w formie dodatkowych zajęć dotyczy nauki dwóch przedmiotów języka angielskiego i biologii. Pomysł innowacji powstał w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie uczniów tematyką biologiczną           w połączeniu z jednoczesną nauką języka angielskiego oraz wzrostem zapotrzebowania na urozmaicenie procesu edukacji.

Idea innowacji jest idealnym rozwiązaniem na rozbudzanie kreatywności uczniów przy jednoczesnym zastosowaniu nieszablonowych metod nauczania. Stanowi również szansę dla wszystkich uczniów biorących w niej udział na poszerzenie wiadomości w odniesieniu do przyszłego egzaminu ósmoklasisty.

Innowacja ma zachęcać i motywować uczniów do poszerzenia wiadomości z zakresu języka angielskiego i biologii, rozwoju własnych zainteresowań, promowania zdrowego stylu życia oraz zaznajomienia ich z problemami środowiska naturalnego w XXI wieku.

Program zajęć zakłada realizację tematyki związaną ze zdrowiem i ochroną zdrowia, środowiskiem naturalnym i jego ochroną, światem przyrody: zwierzętami i roślinami - a wszystko to w języku angielskim!

Autorem oraz realizatorem innowacji jest nauczycielka języka angielskiego Aleksandra Dziubasik.

Zdjęcia przedstawiają pracę na zajęciach.innowacja 1

innowacja 2

innowacja 3