PROCEDURY SANITARNE OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 19 W RADOMIU W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

procedury sanitarne egzamin.1

procedury sanitarne egzamin.2

procedury sanitarne egzamin.3

procedury sanitarne egzamin.4