Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 w Radomiu wyróżniona tytułem "Szkoła w Chmurze Microsoft"

szkoła w chmurze

 

Z ogromną radością i satysfakcją informujemy, że Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 im. Edmunda Bakalarza w Radomiu za aktywne działania nauczycieli, uczniów i rodziców na platformie Microsoft Office 365 otrzymała oficjalny tytuł „Szkoła w Chmurze Microsoft”. Wyróżnienie dla szkoły potwierdzone jest certyfikatem oraz tablicą informacyjną z logo „Szkoła w Chmurze Microsoft”. Jednocześnie cieszy nas fakt, że dołączyliśmy do ogólnopolskiej sieci Szkół w Chmurze Microsoft i mamy zaproszenie do światowych programów Microsoft Innovative Educator Expert (Globalna Sieć Innowacyjnych Nauczycieli) i Microsoft Showcase School (Globalna Sieć Modelowych Szkół) oraz dostęp do szkoleń i materiałów dla nauczycieli na platformie Microsoft Educator Centre.

Szkoła w Chmurze Microsoft to:

  • Szkoła przygotowująca uczniów do aktywnego i mądrego wykorzystywania technologii na każdym etapie edukacji.
    To szkoła, która koresponduje ze zmianami ekonomicznymi i społecznymi, a przez to przygotowuje swoich uczniów do aktywnego podejmowania wyzwań edukacyjnych i zawodowych po opuszczeniu szkoły.
  • Szkoła bazująca na technologii Microsoft, jednocześnie integrująca nowe modele uczenia się  i nauczania, oraz sposoby komunikacji i współpracy pomiędzy nauczycielami, pracownikami, uczniami i rodzicami.
  • Szkoła, w której kadra pedagogiczna odgrywa kluczową rolę i jest gotowa na doskonalenie warsztatu pracy z wykorzystaniem nowych technologii, a także ucząca, jak z tej technologii korzystać w procesie zdobywania wiedzy i kompetencji przez uczniów.