Projekt współfinansowany przez Unię Europejską "Uczymy komplementarnie - indywidualnie"

 roku szkolnym 2020/2021 przystąpiliśmy do projektu współfinansowanego

przez Unię Europejską

"Uczymy komplementarnie - indywidualnie"

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw

i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u uczniów oraz wzrost kompetencji

zawodowych u nauczycieli.

W ramach projektu prowadzone będą zajęcia:

- dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki,

- dydaktyczno - wyrównawcze z geografii,

- dydaktyczno - wyrównawcze z przyrody,

- dydaktyczno - wyrównawcze z języka angielskiego,

- zajęcia rozwijające z języka angielskiego,

- z biologii - metoda eksperymentu,

- z chemii - metoda eksperymentu,

- z fizyki - metoda eksperymentu,

- logopedyczne,

- korekcyjno - kompensacyjne, 

- socjoterapeutyczne,

- psychoedukacyjne,

- koło informatyczne - rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów,

- wyrównawcze z informatyki - rozwiajanie kompetencji cyfrowych uczniów.

 

projekt unijny