PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021

W dniach 16 – 18 listopada w naszej szkole odbył się Próbny Egzamin Ósmoklasisty w którym wzięli udział uczniowie klas 8A i 8B.

Dzięki przeprowadzonemu egzaminowi uczniowie mieli możliwość rozpoznania swoich predyspozycji w zakresie wyznaczonych obszarów, sprawdzenia stopnia przygotowania do egzaminu zewnętrznego z zakresu: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego. Próbne egzaminy dla klas ósmych zostały przeprowadzone w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi). Analiza wyników próbnego sprawdzianu pozwoli wykazać mocne i słabe strony uczniów.

Harmonogram egzaminu próbnego wyglądał następująco:

16.11.2021r. – język polski (120 minut)

17.11.2021r. – matematyka (100minut)

18.11.2021r. – język angielski (90 minut)

Przypominamy, że uczniowie mają możliwość regularnego sprawdzania swojej wiedzy dzięki testom udostępnianym na stronie CKE https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/. Na stronie umieszczone są również informacje dotyczące egzaminu, informatory, podstawa programowa, harmonogramy i komunikaty. Zachęcamy uczniów klas ósmych oraz rodziców do zapoznania się z bazą wiedzy dostępną na tej stronie.