Doświadczenia w klasie 2a

Panie Wietrze

Pa­nie Wie­trze, pa­nie Wie­trze,
Cze­mu pan nie cho­dzi w swe­trze?
Cze­mu pan uda­je zu­cha,
Sko­ro sam pan chło­dem dmu­cha?
Sam ozię­bia pan po­wie­trze,
Oj, ostroż­nie, pa­nie Wie­trze!
Gna­jąc chmur­ki gdzieś po nie­bie,
Chce pan sam prze­zię­bić sie­bie?
Jed­nak le­piej pa­nie Wie­trze,
O tej po­rze cho­dzić w swe­trze.
Ani się pan sam spo­dzie­je,
Jak pan sie­bie sam za­wie­je.
Licz­ka ma pan co­raz bled­sze,
Pa­nie Wie­trze...

Ludwik Jerzy Kern

 

Dziś uczniowie klasy drugiej nie tylko dowiedzieli się jak powstaje wiatr

i jakie są jego rodzaje, ale sami przy pomocy ruchów powietrza

wprawiali w ruch różne przedmioty.

Zobaczcie sami ile mieli przy tym zabawy.