Lista przyjętych do klasy I na rok szkolny 2020/2021

lista klasa I 2020 2021

Lista kandydatów przyjętych i kontynuujących do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021

lista przyjtych oddzia przedszkolny 2020 2021

Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego

Drodzy rodzice

 

Zakończenie I etapu rekrutacji do przedszkoli – potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola

Przypominamy, iż po opublikowaniu list dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli rodzice mają obowiązek potwierdzić wolę zapisania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wskazanego w wyniku elektronicznej rekrutacji.
Wypełniony i podpisany przez rodziców Formularz potwierdzenia woli uczęszczania dziecka
do
przedszkola/szkoły podstawowej należy dostarczyć do 15 maja 2020 r. do godz. 13.00

 

Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

1. Preferowane jest wysłanie skanu lub zdjęcia formularza drogą mailową
na adres  przedszkola/szkoły podstawowej, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 

Adres e-mail Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edmunda Bakalarza ul. Energetyków 10 w Radomiu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

lub

2. Dostarczenie dokumentu w wersji papierowej do placówki (zapakowane w dużą kopertę). Zaklejoną kopertę należy pozostawić w przygotowanej do tego celu urnie.

Niedopełnienie tego obowiązku przez rodziców/prawnych opiekunów w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/szkole podstawowej.

 

 

Oświadczenie jest do pobrania ze strony internetowej www.oswiatawradomiu.pl

zakładka Nabory  ->  Nabór do przedszkoli i OP w SP  -> Pliki do pobrania

 

lub pod tym adresem: https://naborp-kandydat.oswiatawradomiu.pl/radom/Files

 

nazwa pliku Formularz_Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola_2020 (PDF)

 

Lista zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego - rok szkolny 2020/2021

lista zakwalifikowanych 0

Zmiana zasad naboru 2020/2021 - ważny komunikat

Zmiana zasad rekrutacji do szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia w związku z ograniczeniami wynikającymi z wprowadzenia stanu epidemii  w Polsce  


W związku z wygaśnięciem art. 7 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy  o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 35), wszystkie dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020  realizowały obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej obowiązane są wziąć udział w rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej. 
Wypełniony dokument: 
  • Zgłoszenie dziecka obwodowego do klasy pierwszej w szkole podstawowej,  
lub
  • Wniosek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej o przyjęcie  do pierwszej klasy szkoły podstawowej przyjmowane będą do 30 kwietnia 2020 roku. 
Wyżej wymienione dokumenty można złożyć w następujący sposób: 
    1. Przesłać skan lub zdjęcie dokumentu drogą mailową na adres  szkoły podstawowej „pierwszego wyboru”.  Adresy e-mail i numery telefonów placówek  znajdują się w ofercie każdej szkoły podstawowej, na stronach wyżej wymienionych placówek lub na stronie www.radom.pl  w zakładce: Edukacja / Szkoły i placówki samorządowe. 

 

 

MAIL SZKOŁY: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

NR TELEFONU: 576-072-721


      lub 

  1. Dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do placówki „pierwszego wyboru” (zapakowane w dużą kopertę). Zaklejoną kopertę należy pozostawić w przygotowanej  do tego celu urnie. 
W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego - dwumetrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo. 
O dalszych działaniach związanych z rekrutacją do pierwszych klas  w szkołach podstawowych zostaniecie Państwo poinformowani w odrębnym komunikacie, w zależności od rozwoju sytuacji związanej ze stanem epidemiologicznym w kraju. 
 
 
 
pl rekrutacja