Wycieczka klasy 6a do Muzeum im. Jacka Malczewskiego

Klasa 6a uczestniczyła w warsztatach „Afrykańskie maski” zorganizowanych

przez Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

Opiekunowie: Urszula Grzyb, Małgorzata Białkowska

 

 

 

Wycieczka klasy 4a do Muzeum Wsi Radomskiej

W dniu 15 listopada klasa była na wycieczce w Muzeum Wsi Radomskiej.

Muzeum podobnie jak inne skanseny, gromadzi, opracowuje naukowo i konserwuje

charakterystyczne dla regionu obiekty architektury ludowej oraz przedmioty

codziennego użytku.

Na wycieczce uczniowie brali udział w lekcji muzealnej związanej z Andrzejkami

i ich obchodami. Celem lekcji było przedstawienie postaci świętych – opowieść o ich

życiu, tradycyjne wróżby andrzejkowe takie, jak lanie wosku przez klucz

i odczytywanie wróżby, puszczanie świeczek na wodę, losowanie przedmiotów

ukrytych pod miseczkami, ustawianie butów. Zabawa była wspaniała!

Klasa 4A miała również okazję zobaczyć zabytki dawnego budownictwa wiejskiego:

chałupy, dwory, kościół, budynki gospodarcze, kuźnie, wiatraki i młyny wodne.

Uczniowie widzieli również kolekcje pojazdów, maszyn rolniczych, uli i narzędzi

pszczelarskich, tkaniny i zwierzęta wiejskie o których z pasją opowiadała

pani przewodnik.