Konkurs "Radomscy Tropiciele Książek"

Nasza szkoła bierze udział w konkursie czytelniczym organizowanym

przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu.

Konkurs przeznaczony jest dla klas 2-8 szkół podstawowych i wszystkich klas

szkół ponadpodstawowych z terenu Radomia.

Konkurs został objęty patronatem honorowym Prezydenta Miasta Radomia.

Opiekunami szkolnymi konkursu są: p. Jolanta Spodniewska, p. Małgorzata Białkowska

oraz p. Aleksandra Dziubasik. 

 

 

Święto Patrona Naszej Szkoły

Z okazji 110 rocznicy narodzin Edmunda Bakalarza przedstawiciele

społeczności szkolnej wraz z dyrekcją Ewą Hodyrą złożyli znicz i kwiaty

w miejscach upamiętniających patrona naszej szkoły.

 

 

 

Pogadanaka na temat bezpieczeństwa

Naszą szkołę odwiedzili funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.
 
Przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa w różnych sytuacjach: w ruchu drogowym,
 
podczas spotkania z nieznajomym, podczas wypadku, ale także w Internecie.
 
Spotkanie zorganizował Zespół do Spraw Promocji Szkoły.