Wyniki międzyszkolnego konkursu informatyczno-plastycznego zorganizowanego w PSP nr 19 w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu pod hasłem „Działajmy razem” 2022

         W marcu 2022 r. w naszej szkole ogłoszony został międzyszkolny konkurs informatyczno-plastyczny dla uczniów kl. 4-8 w ramach  Dnia Bezpiecznego Internetu pod hasłem „Działajmy razem”. W konkursie udział wzięło 8 szkół podstawowych  z Radomia. Konkurs zorganizowany został w ramach odbywającego się rokrocznie Dnia Bezpiecznego Internetu i miał na celu propagowanie pozytywnego, bezpiecznego korzystania z zasobów internetowych.

W konkursie udział wzięli również uczniowie z Ukrainy. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom za udział i zaangażowanie. Zdjęcia prac wyróżnionych także na szkolnym Facebooku.

Nagrody  oraz dyplomy  dla uczniów oraz  podziękowania dla opiekunów za udział w konkursie będą  przesłane w następnym tygodniu tj. od 25 kwietnia z przyczyn niezależnych od organizatora. Dziękujemy jeszcze raz za udział.

 


W kategorii praca  plastyczna w edytorze graficznym Paint kl. IV-V przyznano: 

 

I miejsce – Julia Sułecka kl. 5d PSP 24

 

II miejsce – Marcel  Szczepanowski kl. 5a PSP 27