Akademia z okazji Dnia Niepodległości

       10 listopada odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Dnia Niepodległości, przygotowana przez nauczycieli naszej szkoły: p. Aleksandrę Dziubasik, p. Monikę Flont i p. Michała Szpilskiego oraz uczniów klas VA, VIA, VIB.

Scenariusz akademii opierał się na ważnych wydarzeniach historycznych związanych z Dniem 11 Listopada. Hasłem przewodnim występu były trzy słowa, jakże istotne dla każdego Polaka: „Bóg, Honor, Ojczyzna” .

W trakcie występu uczniowie mieli możliwość posłuchania pieśni patriotycznych, poznania zarysu historycznego odzyskania przez Polaków Niepodległości po 123 latach niewoli.

 

Dzisiaj wielka jest rocznica – Jedenasty Listopada!

Tym, co zmarli za Ojczyznę, hołd wdzięczności Polska składa.

Im to bowiem zawdzięczamy wolność – polską mowę w szkole,

To, że tylko z ksiąg historii poznajemy dziś niewolę.

Uroczyście biją dzwony, w mieście flagi rozwinięto...

I me serce się raduje, że obchodzę Polski święto.


 

 

Ślubowanie klasy 1

25 października o godzinie 11.00 odbyła się uroczystość  „Pasowania na uczniów klasy I”. Pierwszoklasiści przygotowali pod kierunkiem wychowawczyni Renaty Mnich program artystyczny – recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Wykazali się wiedzą dotyczącą naszej ojczyzny, znajomością zasad, które ułatwiają prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, a także znajomością przepisów ruchu drogowego. Po części artystycznej uczniowie złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor Jolanta Szpilska dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów i legitymacji szkolnych. 

Zapraszamy do galerii zdjęć


 

1 listopada – wspominamy zmarłych

W 2016 roku zmarł wieloletni nauczyciel naszej szkoły Dyrektor -Zygmunt Foremniak

Był nauczycielem techniki, zainteresowanym historią

a także oddanym swej pracy administratorem i organizatorem życia szkolnego. Po raz ostatni odwiedził nasza szkołę w 2009 roku – przybył na zaproszenie sekcji naukowej (historycznej) samorządu uczniowskiego. Opowiadał o rozbudowie szkoły w latach siedemdziesiątych oraz o uroczystości nadania szkole imienia Edmunda Bakalarza.

Odszedł w sierpniu żegnany przez rodzinę, nauczycieli emerytów i przedstawicieli grona pedagogicznego.