Rodzinne czytanie

Cała Polska czyta dzieciom

 


 

Jubileusz 100-lecia PSP nr 19 im. Edmunda Bakalarza w Radomiu

       

17 kwietnia 2015r. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 im. Edmunda Bakalarza w Radomiu będzie obchodzić dostojny setny jubileusz swojego istnienia.  Uroczystość rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 10.00 w parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Rajcu. Od godziny 11.30 planowana jest część oficjalna i artystyczna, uroczystości na terenie szkoły z udziałem Prezydenta Miasta Radomia, przedstawicieli Wydziału Edukacji Urzędu Miasta, przedstawicieli związków zawodowych, dyrektorów placówek oświatowych, przedstawicieli instytucji współpracujących ze szkołą, byłych nauczycieli, absolwentów oraz uczniów
i ich rodziców.

 

Warsztaty ekologiczne w Radkomie


„GOSPODARKA ODPADAMI WAŻNA RZECZ ZOBACZCIE SAMI”

 
         W dniu 20.03.2015r. uczniowie klasy IIIA i V udali się wraz z opiekunami Anetą Paliczuk i Krystyną Kapciak na warsztaty ekologiczne do siedziby spółki RADKOM w ramach zadania konkursowego „Gospodarka odpadami ważna rzecz, zobaczcie sami”. Celem warsztatów było poznanie „drogi odpadów” od zbiórki do unieszkodliwienia, uświadomienie potrzeby segregacji odpadów, kształtowanie nawyków segregowania, zapoznanie z funkcjonowaniem ZUOK. Uczestnicy warsztatów to dzieci, które zebrały najwięcej surowców wtórnych na terenie szkoły. Uczniowie w pierwszej kolejności zostali zaproszeni przez panią Katarzynę Janik do sali konferencyjnej, gdzie obejrzeli film dotyczący zadań przedsiębiorstwa i jego funkcjonowania. Następnie udali się na halę sortowniczą, gdzie mieli okazję poznać drogę odpadów od ich ręcznego sortowania do przygotowania do powtórnego wykorzystania lub utylizacji. Uczestnicy zdali sobie sprawę jak dużym problemem jest skala odpadów produkowanych przez człowieka, i jak ważna jest przy tym właściwa gospodarka odpadami  nastawiona na segregację.

         W naszej szkole od października uczniowie biorą udział w zbiórce surowców wtórnych. Gromadzą w przygotowanych pojemnikach papier, butelki PET, nakrętki, baterie i puszki. Surowce można dostarczać do końca marca. Dotychczas najwięcej surowców zgromadzili uczniowie klasy V i zajęli oni I miejsce w szkolnej, selektywnej zbiórce odpadów. Pomagali im w tym także rodzice przywożąc wiele kilogramów makulatury. II miejsce zdobyli uczniowie z klasy IIIa, którzy także z zapałem gromadzili surowce na terenie szkoły, sortując je do odpowiednich pojemników.

Zwycięzcom gratulujemy zaangażowania w zbiórkę.