Rusza trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego Mazowsza Zapraszamy do promocji BOM i zgłaszania projektów.

 

facbook

Ulotka A5 BOM str2 informacjaBOM plakat harmonogram

 

Rusza trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego Mazowsza
Zapraszamy do promocji BOM i zgłaszania projektów

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu Województwa Mazowieckiego, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 25 mln złotych.

Każdy mieszkaniec województwa ma możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu województwa. Ma realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek swojego otoczenia. Może zgłosić projekt, podpisać się na liście poparcia dla projektu, oddać głos na wybrany projekt w etapie głosowania.

Każdy, kto weźmie udział w Budżecie Obywatelskim Mazowsza wnosi swój wkład w rozwój województwa!

Kto może zgłosić projekt?

Projekty mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy województwa mazowieckiego bez ograniczeń wiekowych. Każdy może zgłosić dowolną liczbę projektów. W przypadku osób małoletnich zgłoszenia dokonuje rodzic lub opiekun prawny.

Jakie projekty można zgłaszać?

 • ·inwestycyjny o maksymalnej wartości 1 000 000 zł brutto
 • ·nieinwestycyjny o maksymalnej wartości 200 000 zł brutto
 • zgodny z zakresem zadań województwa
 • być zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego
 • możliwy do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego
 • ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców województwa
 • poparty podpisami minimum 50 mieszkańców województwa mazowieckiego
 • zrealizowany na nieruchomości, do której województwo posiada tytuł prawny, w przypadku projektu inwestycyjnego

Projekty z poprzednich edycji można znaleźć na bom.mazovia.pl

Projekt składany do BOM musi być:

Jak zgłosić projekt?

Nabór projektów trwa od 1 do 20 lutego 2022 r. Aby zgłosić projekt, należy:

 1. zapoznać się z zasadami zgłaszania projektów na bom.mazovia.pl,
 2. wypełnić formularz zgłoszenia projektu,
 3. zebrać poparcie dla projektu u minimum 50 mieszkańców województwa mazowieckiego w formie listy elektronicznej lub papierowej,
 4. zgłosić projekt w formie elektronicznej albo wysłać pocztą, złożyć osobiście w siedzibie urzędu lub w delegaturze.
 5. 1.od 1 do 20 lutego 2022 r. – nabór projektów,
 6. od 21 lutego do 8 kwietnia 2022 r. – ocena projektów,
 7. do 14 kwietnia 2022 r. – informacja o wynikach oceny projektów i czas na odwołania,
 8. do 24 maja 2022 r. – ogłoszenie listy projektów poddawanych pod głosowanie,
 9. od 30 maja do 19 czerwca 2022 r. – głosowanie,
 10. do 30 czerwca 2022 r. –  ogłoszenie wyników głosowania,
 11. 2023 r. – realizacja projektów.

Jak będą wybierane projekty?

Od 21 lutego do 8 kwietnia br. zgłoszone projekty będą sprawdzane pod względem formalnym i merytorycznym. Projekty oceniać będą pracownicy Departamentu Organizacji Urzędu pod nadzorem powołanego przez marszałka Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Mazowsza oraz pracownicy odpowiednich departamentów merytorycznych.

Po zakończeniu oceny zostanie sporządzony wykaz projektów dopuszczonych do głosowania oraz tych, które otrzymały ocenę negatywną. Od oceny negatywnej będzie można się odwołać. Odwołania rozpatrzy Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Kto ostatecznie wybierze projekty?

Ostatecznie o tym, które projekty zostaną zrealizowane, zadecydują mieszkańcy w drodze głosowania. Głosowanie potrwa od 30 maja do 19 czerwca br. Każdy mieszkaniec województwa mazowieckiego będzie mógł oddać dwa głosy – jeden na projekt z puli ogólnowojewódzkiej i jeden z podregionalnej. W imieniu osoby niepełnoletniej głos oddaje opiekun prawny. Głosować można wyłącznie internetowo za pośrednictwem platformy internetowej bom.mazovia.pl, a także w siedzibie urzędu lub w jego delegaturach. Głosowanie jest bezpłatne.

Gdzie można znaleźć informacje o BOM?

Wszystkie informacje o BOM dostępne są na bom.mazovia.pl.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami telefonicznie: 22 5979045, 22 4379471 lub napisz wiadomość e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Wieka Orkiestra Świątecznej Pomocy w naszej szkole

 

 

Dziękujemy wszystkim za przyłączenie się do akcji i wpłacanie pieniążków na WOŚP

w szkole. Ze względu na zaistniałą sytuację - zdalne nauczanie kl. 5-8 od czwartku

zbiórka trwała tylko 3 dni. Zebraliśmy około 540 zł do naszej puszki,

to i tak dużo. Szczegóły poznamy 9 lutego, kiedy otrzymamy dokładne rozliczenie

i podziękowanie za udział w WOŚP.

 

Dziękujemy jeszcze raz wszystkim.

 

Realizacja Projektu Szkoła z Wiatrem

W styczniu uczniowie klas I-III wzięli udział

Projekcie Edukacyjnym Szkoła z Wiatrem.

 

Projekt Szkoła z wiatrem to przedsięwzięcie edukacyjne, które przybliża dzieciom

i młodzieży współczesne zagrożenia dla czystej i zielonej planety,

jednocześnie promując idee proekologiczne, w tym poszerzanie wiedzy

o korzyściach płynących z wykorzystywania odnawialnych źródeł energii

m.in. energetyki wiatrowej. Inicjatywa ma na celu kształtowanie od najmłodszych

lat nawyków chroniących Ziemię i uzmysłowić jak istotne znaczenie dla klimatu

ma ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla.

 

W ramach projektu uczniowie oglądali ciekawy film, który przybliżył im

zagadnienia związane z energią, jej źródłami.

 

Rozwiązywali zagadki, otrzymali ciekawe karty pracy, wskazywali odnawialne

i nieodnawialne źródła energii.

 

Sprawdzali czy potrafią stworzyć wiatr.

 

Na koniec samodzielnie wykonali kolorowe wiatraki.

 
Zapraszamy do obejrzenia filmiku na naszym profilu na Facebooku 
 
 
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
 
@PSEW