Informacja dla Rodziców dzieci oddzaiału "O"

Z dniem 01.09.2013r. będą funkcjonowały w szkole cztery oddziały ?0?

Odziały 0A i 0B od 700 do 1200

Dzieci tych oddziałów mogą korzystać z dwóch posiłków

śniadania o 800 i obiadu o 1130

Po skończonych zajęciach od godz. 1200 -1700, dzieci rodziców pracujących będą mogły przebywać

w nowopowstałej świetlicy tylko dla dzieci oddziału ?0?.

Oddziały 0C i 0D od 1200 do 1700

Dzieci tych oddziałów będą mogły korzystać z obiadu o 1200 oraz podwieczorku o 1430. Przed zajęciami

w oddziale ?0? tj. od 700do 1200 dzieci rodziców pracujących mogą korzystać ze świetlicy dla ?zerówek?.

Prosimy o dokonywanie zapisów do oddziału ?0? oraz świetlicy dla dzieci przedszkolnych