Rejon szkoły

Granice  obwodu  Publicznej  Szkoły  Podstawowej Nr  19 

im.  Edmunda  Bakalarza w  Radomiu, 

ul. Energetyków 10:

od strony północnej:
osią  łamaną  na  odcinku  od  rzeki  Mlecznej  pół.  granicą  miasta  Radomia  do  skrzyżowania  ulic  Podleśnej
i Bełżeckiego
od strony wschodniej:
osią  łamaną  na  odcinku  od  skrzyżowania  ulic  Podleśnej  i Bełżeckiego  do  skrzyżowania  ulic  Bakałarza
i Kozienickiej
od strony południowej:
osią  łamaną  na  odcinku  od  skrzyżowania  ulic  Bakalarza  i Kozienickiej  do  skrzyżowania  ulic  Brzustowskiej
i Energetyków
od strony zachodniej:
osią  łamaną  na  odcinku  od  skrzyżowania  ulic  Brzustowskiej  i Energetyków  do  rzeki  Mlecznej  ?  pół.  granic miasta Radomia


Do obwodu szkoły należą ulice:

Bakalarza  od  nr  37do  końca  (str.  niep.)  i od  nr  38  do  końca  (str.  parz.),  Energetyków,  Huta  Józefowska, Jakubczak,  Jarosza,  Marii  Gajl,  Mścisława,  Nowa  Wola  Gołębiowska,  Perzanowskiej  Nr  1-44  (obie  strony), Podleśna, Potkańskiego Nr 31- do końca (obie strony), Stara Wola Gołębiowska

 

Podstawa prawna:

Uchwała nr 366/2012 w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Miasta Radomia z dnia 22.06.2012 r.