Rejon szkoły

Granice  obwodu  Publicznej  Szkoły  Podstawowej Nr  19 

im.  Edmunda  Bakalarza w  Radomiu, 

ul. Energetyków 10:

od strony północnej:


osią łamaną na odcinku od rzeki Mlecznej pół. granicą miasta Radomia,
do skrzyżowania ulic Podleśnej i Stanisława Bełżeckiego


od strony wschodniej:

osią łamaną na odcinku od skrzyżowania ulic Podleśnej i Stanisława
Bełżeckiego, do skrzyżowania ulic Edmunda Bakalarza i Kozienickiej

od strony południowej:


osią łamaną na odcinku od skrzyżowania ulic Edmunda Bakalarza
i Kozienickiej, do skrzyżowania ulic Brzustowskiej i Energetyków

od strony zachodniej:


osią łamaną na odcinku od skrzyżowania ulic Brzustowskiej
i Energetyków do rzeki Mlecznej – pół. granicą miasta Radomia

Do obwodu szkoły należą ulice:


Edmunda Bakalarza od nr 37 do końca (str. np.) i od nr 38 do końca (str. pa.),

Energetyków,

Huta Józefowska,

Florentyny Jakubczak,

Macieja Glogiera,

Marii Gajl,

Mścisława,

Nowa Wola Gołębiowska,

dr Stefanii Perzanowskiej od nr 1 do 44 (obie strony),

Podleśna,

Karola Potkańskiego od nr 31 do końca (obie strony),

Stara Wola Gołębiowska.