Konkurs z j.angielskiego dla kl. 4

29 maja 2017 r. odbył się w naszej szkole: SZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV.

Organizatorem konkursu była nauczycielka j. angielskiego, Monika Flont.

Regulamin konkursu

Cel konkursu:

· propagowanie języka angielskiego,

· rozbudzanie zainteresowania językiem angielskim,

· doskonalenie sprawności czytania i rozumienia w języku angielskim oraz zasad gramatycznych

· poznanie kultury krajów anglojęzycznych

Zasady uczestnictwa:

· W konkursie mogły wziąć udział chętne osoby z klasy IV. Uczestnicy konkursu otrzymali test odpowiadający poziomowi i programowi nauczania w klasie czwartej szkoły podstawowej

· Konkurs miał formę testu leksykalno - gramatycznego z elementami wiedzy o Wielkiej Brytanii

· Czas trwania konkursu - 45 minut

· Chętni uczniowie zgłaszali się do organizatora konkursu 

Przebieg konkursu

· Podczas pisania konkursu nie wolno było korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, słowniki i inne pomoce)

· Nieczytelny lub niejednoznaczny zapis wyrazu był rozstrzygany na niekorzyść piszącego. Poprawki i skreślenia musiały być wyraźnie zaznaczone.

· Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik konkursu mógł otrzymać jeden punkt

· Zwycięzcą konkursu zostaje osoba z największą możliwą ilością punktów

 

Wyniki konkursu:

I miejsce – Aleksandra Bińkowska: 44 punkty/ 49

II miejsce - Alicja Sikorska: 41 punktów/49

Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody.

Gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

                                                              Monika Flont


 

Konkurs recytatorski

12 maja  2017r.  odbył się  w naszej szkole konkurs recytatorski  pt „WIOSNA W POEZJI” dla uczniów klas I –III.  Ocenie podlegały: znajomość  tekstu, poprawność językową oraz ogólne wrażenie artystyczne. Jury w składzie Elżbieta Drzewiecka – Walczak,  Małgorzata Białkowska , Jolanta Skowrońska wyłoniło zwycięzców:

 

    I miejsce  ex aequo  – Nikola Dzienis  kl. III B

                                   -  Zuzanna Rdzanek  kl. III B

 

      II miejsce   – Agata Machnio kl. III B

                                                            

     III miejsce ex aequo  – Maja Durak   kl. I

                                       Natalia Brzeska  kl. III A

 

Wyróżnienia otrzymali:

        –  Nikola Stachowicz  kl. II A                                                                                                                        

        -   Zosia Brzezińska  kl. II C

        -  Bartosz Kaczmarczyk  kl. I

        -  Maja Sułek  kl. III B

        – Krystian Wierciński   kl. I

 


 

Konkurs I pomocy przedmedycznej

27 kwietnia 2017r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Radomiu odbyła się VIII edycja Międzyszkolnego Konkursu z Zakresu Pierwszej Pomocy pt. "Ratujemy i uczymy ratować". Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy  III b : Zuzia Rdzanek, Wiktoria Kaczmarczyk i Jakub Michalski. Uczestnicy konkursu musieli wykonać  pracę plastyczną promującą numery alarmowe, a także wykazać  się wiedzą  teoretyczną oraz umiejętnościami praktycznymi  z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  Nasza drużyna uległa jedynie gospodarzom konkursu i zajęła w ostatecznej klasyfikacji  II miejsce. 

                      Gratulujemy małym ratownikom udanego występu


 

FOCUS-SPRING 2017

Wyniki konkursu FOCUS-SPRING 2017 z języka angielskiego

Najlepiej w naszej szkole napisali:

Klasy piąte – 21 miejsce Nikola Matuszewska klasa VA                         (na 213 uczestników w Polsce)

Klasy szóste – 29 miejsce  Kacper Gaczkowski klasa VIA                      (na 247 uczestników w Polsce)

Wyniki poszczególnych uczniów w załączonej tabeli.

 

Zapraszam uczniów którzy wzięli udział w konkursie po odbiór dyplomów – p. Aleksandra Dziubasik

 Zestawienie wyników FOCUS 

Wielkanocny konkurs Pisanka

W środę 12 kwietnia rozstrzygnięty został konkurs na najładniejsze pisanki. Udział wzięło w nim 18 uczniów z klas 1-3 i 4-6. Pisanki były wykonane różnymi technikami, niektóre wymagały dużego wkładu pracy. Przyznano miejsca i wyróżnienia wszystkim uczestnikom oraz słodkie upominki.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz rodzicom za pomoc. 

Wyniki konkursu

>>>>


 

Udział w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Angielskiego.

23 marca 2017r. (czwartek) uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Angielskiego.

Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Focus.

W konkursie sprawdzana była znajomość zagadnień gramatyczno-leksykalnych, rozumienie tekstu czytanego, a także znajomości wybranych zagadnień dotyczących krajów anglojęzycznych (geografia, historia, tradycje, symbole, kultura popularna) oraz wybranych treści CLIL.

Konkurs składał się z 30 pytań i był testem wielokrotnego wyboru.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.konkursyfocus.edu.pl

Szkolny Koordynator Konkursu A.Dziubasik