OGŁOSZENIE OBIADY MOPS

OGŁOSZENIE OBIADY MOPS

W związku z feriami zimowymi (od 13.02 do 24.02)
dzieci korzystające z posiłków finansowanych przez MOPS
mogą korzystać w czasie ferii z posiłków

w stołówce szkolnej w godz. od 12 do 13.

Rodzice tychże dzieci, które nie będą korzystały z tych posiłków, proszone są o zgłoszenie tego faktu do intendentki.