KARTA MIEJSKA NA MARZEC 2017 r. !!!

Bilety – KARTA MIEJSKA!!!

Rodzice i ich dzieci uprawnieni do bezpłatnego biletu, proszeni są o złożenie Karty Miejskiej

w sekretariacie szkoły

w dniu 27.02.2017 r. (tj. poniedziałek)

do godz. 13.00

w celu doładowania.

Odbiór 28.02.2017 r. (tj. wtorek) od godz. 9

Nie złożenie karty w/w terminie uniemożliwi zakup biletu.