OBIADY - MARZEC 2017 r. !!! (2)

OPŁATY ZA ŻYWIENIE

za miesiąc:

Marzec 2017 r.

Uczniowie klas I - VI

3,50 zł (23 dni)

80,50 zł

Uczniowie klasa „0”

5,50 zł (20 dni)

110,00 zł

Uczniowie klasa „0” MOPS

2,00 zł dopłata (20 dni)

40,00 zł

Dziecko na obiady należy zgłosić (osobiście lub telefonicznie), dzień przed rozpoczęciem żywienia na nowy miesiąc.

Wpłaty przyjmowane są w Sekretariacie Szkoły

do 10 marca 2017 r.

Uwaga!!!!

Proszę o przestrzeganie terminu wpłat !!!!!