OBIADY - MAJ 2017 r. !!!

OPŁATY ZA ŻYWIENIE

za miesiąc:

Maj 2017 r.

Uczniowie klas I - VI

3,50 zł (20 dni)

70,00 zł

Uczniowie klasa „0”

5,50 zł (20 dni)

110,00 zł

Uczniowie klasa „0” MOPS

 2,00 zł dopłata (20 dni)

40,00 zł

Dziecko na obiady należy zgłosić (osobiście lub telefonicznie),                dzień przed rozpoczęciem żywienia na nowy miesiąc.

Wpłaty przyjmowane są w Sekretariacie Szkoły

do 10 maja 2017 r.

Uwaga!!!!

Proszę o przestrzeganie terminu wpłat !!!!!