Dzień wolny!!!

Ogłoszenie !!!

2 maja 2017 r. (wtorek)

w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 19

w Radomiu

jest dniem wolnym od zajęć

dydaktyczno – wychowawczych