KARTA MIEJSKA NA CZERWIEC 2017 r. !!!

Bilety – KARTA MIEJSKA!!!

Rodzice i ich dzieci uprawnieni do bezpłatnego biletu, proszeni są o złożenie Karty Miejskiej

w sekretariacie szkoły

w dniu  25.05.2017 r. (czwartek) do godz. 12.00

w celu doładowania.

Nie złożenie karty w/w terminie uniemożliwi zakup biletu.