OBIADY - CZERWIEC 2017 r. !!!

OPŁATY ZA ŻYWIENIE

za miesiąc:

Czerwiec 2017 r.

Uczniowie klas I - VI

3,50 zł (14 dni)

 

49,00 zł

Uczniowie klasa „0”

5,50 zł (14 dni)

 

 

77,00 zł

 

Uczniowie klasa „0” MOPS

 2,00 zł dopłata (14 dni)

 

28,00 zł

 

Dziecko na obiady należy zgłosić (osobiście lub telefonicznie), dzień przed rozpoczęciem żywienia na nowy miesiąc.

Wpłaty przyjmowane są w Sekretariacie Szkoły

do 9 czerwca 2017 r.

Uwaga!!!!

Proszę o przestrzeganie terminu wpłat !!!!!