STYPENDIUM ZA NAUKĘ I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 2016/2017

Ogłoszenie

STYPENDIUM ZA NAUKĘ

Stypendium za naukę i za osiągnięcia sportowe

będzie wypłacane

w sekretariacie szkoły

w dniach

22 i 23.06.2017 r. tj. czwartek i piątek

w godzinach od 900 do 1400