KARTA MIEJSKA NA WRZESIEŃ 2017 r. !!!

Bilety – KARTA MIEJSKA!!!

Rodzice i ich dzieci uprawnieni do bezpłatnego biletu, proszeni są o złożenie Karty Miejskiej

w sekretariacie szkoły

w dniu  05.09.2017 r. (wtorek) do godz. 10.00

w celu doładowania.

Nie złożenie karty w/w terminie uniemożliwi zakup biletu.