Dni wolne od zajęć!!!

Ogłoszenie !!!

30 i 31 października 2017 r.

(poniedziałek i wtorek)

dniami wolnymi od zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 19

w Radomiu

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego