KARTA MIEJSKA NA LISTOPAD 2017 r. !!!

KARTA MIEJSKA na LISTOPAD !!!

Rodzice i ich dzieci uprawnieni do bezpłatnego biletu, proszeni są o złożenie Karty Miejskiej

w sekretariacie szkoły

w dniu  25.10.2017 r. (środa) do godz. 10.00

w celu doładowania.

Nie złożenie karty w/w terminie uniemożliwi zakup biletu.             

Odbiór 26.10.2017 r. (czwartek) od godz. 10.00