OPŁATY ZA ŻYWIENIE za miesiąc GRUDZIEŃ 2017 r.

OPŁATY ZA ŻYWIENIE

za miesiąc

GRUDZIEŃ 2017 r.

Uczniowie klas I - VII

3,50 zł (15 dni)

52,50 zł

Uczniowie klasa „0”

3,50 zł (15 dni)

52,50 zł

Dziecko na obiady należy zgłosić (osobiście lub telefonicznie), dzień przed rozpoczęciem żywienia na nowy miesiąc.

Wpłaty przyjmowane są w Sekretariacie Szkoły

do 10 grudnia 2017 r.

Uwaga!!!!

Proszę o przestrzeganie terminu wpłat !!!!!