KARTA MIEJSKA NA STYCZEŃ 2018 r.

KARTA MIEJSKA na STYCZEŃ !!!

Rodzice i ich dzieci uprawnieni do bezpłatnego biletu, proszeni są o złożenie Karty Miejskiej

w sekretariacie szkoły

w dniu  03.01.2018 r. (środa) do godz. 10.00

w celu doładowania.

Nie złożenie karty w/w terminie uniemożliwi zakup biletu.             

Odbiór 04.01.2018 r. (czwartek) od godz. 10.00