KARTA MIEJSKA NA MARZEC 2018 r.!!!

KARTA MIEJSKA na MARZEC !!!

Rodzice i ich dzieci uprawnieni do bezpłatnego biletu, proszeni są o złożenie Karty Miejskiej

w sekretariacie szkoły

w dniu 28.02.2018 r. (środa) do godz. 10.00

w celu doładowania.

Nie złożenie karty w/w terminie uniemożliwi zakup biletu.            

Odbiór 01.03.2018 r. (czwartek) od godz. 10.00

na czas doładowania proszę zapewnić bilet dziecku we własnym zakresie