OPŁATY ZA ŻYWIENIE za miesiąc MARZEC 2018 r. !!!

OPŁATY ZA ŻYWIENIE

za miesiąc:

MARZEC 2018 r.

Uczniowie klas I - VII

3,50 zł (20 dni)

70,00 zł

Uczniowie klasa „0”

3,50 zł (20 dni)

70,00 zł

Dziecko na obiady należy zgłosić (osobiście lub telefonicznie), dzień przed rozpoczęciem żywienia na nowy miesiąc.

Wpłaty przyjmowane są w Sekretariacie Szkoły

do 10 marca 2018 r.

Uwaga!!!!

Proszę o przestrzeganie terminu wpłat !!!!!