KARTA MIEJSKA NA KWIECIEŃ 2018 r.!!!

KARTA MIEJSKA na KWIECIEŃ !!!

Rodzice i ich dzieci uprawnieni do bezpłatnego biletu, proszeni są o złożenie Karty Miejskiej

w sekretariacie szkoły

w dniu 27.03.2018 r. (wtorek) do godz. 10.00

w celu doładowania.

Nie złożenie karty w/w terminie uniemożliwi zakup biletu.            

Odbiór 28.03.2018 r. (środa) od godz. 10.00

Na czas doładowania proszę zapewnić bilet dziecku we własnym zakresie.                    

UWAGA!

jest to jedyny termin na doładowanie karty, na miesiąc kwiecień.