OPŁATY ZA ŻYWIENIE za miesiąc MAJ 2018 r. !!!

OPŁATY ZA ŻYWIENIE

za miesiąc:

MAJ 2018 r.

Uczniowie klas I - VII

3,50 zł (19 dni)

 

66,50 zł

Uczniowie klasa „0”

3,50 zł (19 dni)

 

 

 

66,50 zł

Dziecko na obiady należy zgłosić (osobiście lub telefonicznie), dzień przed rozpoczęciem żywienia na nowy miesiąc.

Wpłaty przyjmowane są w Sekretariacie Szkoły

do 11 maja 2018 r.

Uwaga!!!!

Proszę o przestrzeganie terminu wpłat !!!!!