KARTA MIEJSKA NA MAJ 2018 r.!!!

KARTA MIEJSKA na MAJ !!!

Rodzice i ich dzieci uprawnieni do bezpłatnego biletu, proszeni są o złożenie Karty Miejskiej
w sekretariacie szkoły

w dniu 25.04.2018 r. (środa) do godz. 10.00
w celu doładowania.

Nie złożenie karty w/w terminie uniemożliwi zakup biletu.

Na czas doładowania proszę zapewnić bilet dziecku we własnym zakresie.

Odbiór 26.04.2018 r. (czwartek) od godz. 10.00

UWAGA!!!
jest to jedyny termin na doładowanie karty, na miesiąc maj.