OGŁOSZENIE – DNI WOLNE

OGŁOSZENIE – DNI WOLNE

30.04 (poniedziałek) i 02.05 (środa) - dni wolne

od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

zajęcia zaczynamy 04.05.2018 r. (piątek)

podstawa prawna:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603)