KARTA MIEJSKA NA GRUDZIEŃ 2018 r.!!!

KARTA MIEJSKA na GRUDZIEŃ !!!

Rodzice i ich dzieci uprawnieni do bezpłatnego biletu, proszeni są o złożenie Karty Miejskiej

w sekretariacie szkoły

w dniu 03.12.2018 r. (poniedziałek) do godz. 9.00

w celu doładowania.

Nie złożenie karty w/w terminie uniemożliwi zakup biletu.

Na czas doładowania proszę zapewnić bilet dziecku we własnym zakresie.          

Odbiór 04.12.2018 r. (wtorek) od godz. 10.00

                     UWAGA jest to jedyny TERMIN!!!