OPŁATY ZA ŻYWIENIE - MARZEC 2019 r.

OPŁATY ZA ŻYWIENIE za miesiąc:

Marzec 2019 r.

BEZ REKOLEKCJI

Uczniowie klas 0 - VIII

3,50 zł (18 dni)

 

63,00 zł

Z REKOLEKCJAMI

Uczniowie klas 0 - VIII

3,50 zł (21 dni)

 

 

73,50 zł

Dziecko na obiady należy zgłosić (osobiście lub telefonicznie),
dzień przed rozpoczęciem żywienia na nowy miesiąc.

Odpisy można zgłaszać telefonicznie do godz. 800

(*w przypadku zaplanowanej wycieczki szkolnej, dziecko trzeba zgłosić
5 dni przed wyjazdem.)

WPŁATY przyjmowane są w Sekretariacie Szkoły w dniach:

- 1.03.2019 r. (piątek)

- 4.03.2019 r. (poniedziałek)

- 5.03.2019 r. (wtorek)

Proszę o przestrzeganie

terminu wpłat !!!!!